Vad vill du få hjälp att förändra?

NovaNet gör det smidigt för dig som vill utvecklas med en professionell rådgivare. Här får du kontakt med samtalsterapeuter och samtalscoacher som är utbildade och diplomerade vid HumaNova.

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.

novanet_coach

Ta första steget till förändring. Hitta din rådgivare.

Förändring sker när du blir medveten om vad det är som hindrar just dig från att växa och utvecklas som människa. Med en professionell terapeut vid din sida kommer nya insikter och du får hjälp att se lösningar på det du upplever är svårt.

Träffas online eller på plats

Det finns två sätt att boka möte med din rådgivare. Du kan ringa eller e-posta genom kontaktuppgifterna som finns på rådgivarens egen sida. Det går också bra att boka ett digitalt möte och träffa din coach eller terapeut online.

Söker du en mentor?

Eller en organisationskonsult? På NovaNet finns finns diplomerade organisationskonsulter, gruppterapeuter, handledare och mentorer med erfarenhet från många företags och organisationer. Många av NovaNets rådgivare arbetar även som utbildare.

Sök rådgivare på NovaNet:

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.