Första steget till förändring börjar med professionell rådgivning

NovaNet gör det smidigt för dig som vill utvecklas med en professionell rådgivare. Här får du kontakt med terapeuter och coacher som är utbildade och diplomerade vid HumaNova. De kan hjälpa dig må bättre. De kan ge dig nya insikter och hjälpa dig se lösningar på det du upplever är svårt.

Förändring sker när du blir medveten om vad det är som hindrar just dig från att växa och utvecklas som människa.

Vad vill du få hjälp att förändra?

Sök terapeut

Sök rådgivare på namnet, terapiform eller plats. Resultatet visas i en lista där du kan läsa mer om och välja den coach eller terapeut som du vill kontakta.

Träffas online eller på plats

Det finns två sätt att boka ett möte med din rådgivare. Du kan ringa eller e-posta genom kontaktuppgifterna som finns på rådgivarens egen sida. Det går också bra att boka ett digitalt möte och träffa din coach eller terapeut online.

Rådgivning i karriären?

Använd NovaNet när du vill få coaching på jobbet. Här finns diplomerade organisationskonsulter, gruppterapeuter, handledare och mentorer med erfarenhet från många företags och organisationer. Flertalet terapeuter arbetar även som utbildare.

Förändringar på arbetsplatsen skapar oro, personalnedskärningar och omorganisationer leder ofta till stress och konflikter. Då blir stödet från en objektiv organisationskonsult extra värdefullt. När chefer och medarbetare får möjlighet att samarbeta och aktivt delta i förändringsprocessen skapas en process som helt enkelt leder till mindre gnissel.

Ta första steget till förändring. Hitta din rådgivare.

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.