Coaching med samtalscoachen

Ibland blir det rörigt, ibland tar det stopp. Du står inför ett viktigt beslut och tror att du vet vad du vill, men den rätta känslan saknas, den som bekräftar att du är på rätt väg. Då kan samtalscoachen hjälpa dig att hitta rätt målbild. På NovaNet hittar du samtalscoacher som är utbildade och diplomerade vid HumaNova.

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.

Att lyckas

Livets stora utmaningar

Samtalet är coachens verktyg, en kraftfull metod som hjälper dig sortera tankar och känslor. Du blir medveten om dina drivkrafter och hur de styr dina val i livet. Coachen hjälper dig ta fram dina egna resurser så att du kan förvandla hinder till möjligheter och utveckling. På NovaNet finns även möjlighet att boka coaching och rådgivning online.

När du saknar stöd och är osäker på vilken väg du ska välja är coachen ett bra val. Du får hjälp att prioritera och navigera genom viktiga förändringar som kan påverka både dig och dina närmaste. Ska du skiljas eller inte, flytta eller inte flytta, bryta upp och starta börja om på nytt? Ibland är det livets stora pussel svårt att överblicka på egen hand.

Sök samtalscoach

Vad händer när drömmen går i uppfyllelse?

Olustkänslor när drömmen blir verklighet är vanligare än du tror. Det nya jobbet ger ont i magen i stället för glädje. Coachen hjälper dig förstå var oron kommer ifrån och hur du ska vända den till utveckling och motivation. Med kunskap om dig själv blir du bättre på att handskas med dina känslor.

Har du ett konkret mål som du vill uppnå?

Viljan finns där men du kommer inte igång. Kraften saknas eller förmågan att verkställa planen. Med coachen vid din sida kan du ta fram en realistisk plan som du följer upp och stämmer av med din coach. Det är en fantastisk möjlighet för din personliga utveckling som du har nytta av privat och på jobbet. Ta reda på hur du fungerar och vad du behöver göra för att dina drömmar ska bli genomförda.

Träffa coachen online eller på plats

Samtalscoacher registrerade på NovaNet är utbildade och diplomerade vid HumaNova. Du hittar kontaktuppgifter på rådgivarens egen sida. Många coacher erbjuder också ett möten online där du träffar din coach i ett digitalt mötesrum.

Hitta din samtalscoach (länken öppnas i ett nytt fönster):

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.