Handledning och handledare

Vill du få hjälp att utveckla ditt eget ledarskap med professionell handledning? Eller söker du efter handledning till chefer och arbetsledare inom din organisation? På NovaNet hittar du experterna, handledare som är utbildade och diplomerade vid HumaNova.

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.

Handledning och handledareInom företag och organisationer är handledning eftertraktat, speciellt i yrken med många personliga möten, exempelvis i skolan, omsorgen och sjukvården.

Handledaren blir ett stöd för individen eller organisationen vilket kan bidra till bättre samarbete och tydligare kommunikation, två faktorer som minskar risken för konflikter. Med handledaren som stöd kan medarbetare och ledare utvecklas som individer och yrkespersoner.

NovaNets handledare är diplomerade samtalsterapeuter och/eller organisationskonsulter med egna erfarenheter från privat och offentliga sektor.

Sök handledare

Handledning lockar fram unik kompetens

Handledaren arbetar med gruppen eller individen. Ett bra exempel är en större omorganisationer när tiden är pressad och chefen inte hinner med att räcka till. Då kan chefen behöva egen handledning, hjälp att samla hela gruppen eller prata med respektive medarbetare. Handledaren är den objektiva personen som även kan ta hand om konflikter och svåra samtal.

Regelbunden handledning är effektivt. Med uppföljning ges kraft till fortsatt utveckling och bidrar till att den positiva andan stannar i organisationen. Ledare och medarbetare får ett lösningsorienterat förhållningssätt till varandra när det interna samarbetet stärks.

Handledning för professionella utövare

Om du arbetar med individer och grupper kan en handledare bli ett viktigt bollplank. På NovaNet finns handledare som är utbildade på HumaNova. De kan stödja dig när du vill diskutera olika frågeställningar eller problem som kan uppstå i ditt yrkesutövande.

Sök handledare på NovaNet (länken öppnas i ett nytt fönster):

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.