Organisationskonsult

Nya rutiner, nya processer, förändrade marknadsvillkor. Den snabba takten bidrar till stora utmaningar för människorna i organisationer och företag. Tempot orsakar stress, oro och konflikter. Bristande information och otydlig kommunikation försvårar. Med hjälp av en organisationskonsult synliggörs både gruppen och individen i den organisatoriska förändringsprocessen.

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.

OrganisationskonsultNär individen får vara med i förändringsprocessen blir delaktigheten större och bidrar till en mindre smärtsam övergång. Gruppen får stöd av en objektiv och professionell organisationskonsult som öppnar upp möjligheter för individens nya förhållningssätt.

Sök organisationskonsult

Ledarskaps- och teamutveckling

Organisationskonsulten utvecklar både ledare och medarbetare, enskilt eller i grupp. Kanske är chefen ny i sin roll, kanske har inarbetade team delats upp i nya grupper eller slagits samman i större enheter. Då kan organisationskonsulten hjälpa till att rensa ut det gamla och bygga upp det nya.

När organisationen behöver ny inspiration kan organisationskonsulten hjälpa teamet att lyfta blicken och titta utanför ”lådan”. Organisationskonsulten har en verktygslåda med metoder som lockar fram engagemang, samarbetsvilja och arbetsglädje.

Konflikter och svåra samtal

Ibland kan interna konflikter bli för svåra att reda ut och en objektiv organisationskonsult kan bli den hjälp som grupp och individ behöver för att lösa upp knutarna. Det är lättare att vara öppen med en person som inte är “inblandad” och som dessutom har erfarenhet av konflikthantering och så kallade svåra samtal.

Sök organisationskonsulter på NovaNet

På NovaNet finns organisationskonsulter som är utbildade och diplomerade vid HumaNova. Kontaktuppgifter finns på respektive organisationskonsults egen sida.

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.