Samtalsterapi med terapeuten

Händer det att du känner du dig nedstämd, tom, arg eller frustrerad? Har något skett som är svårt att hantera? På NovaNet finns samtalsterapeuter som kan hjälpa dig se framåt igen. Det finns även möjlighet att boka samtalsterapi online.

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.

SamtalsterapiSamtalsterapi är en metod för dig som upplever att livet inte utvecklas som du har tänkt dig. Du längtar efter förändringar som är svåra att greppa eller förklara. Med samtalsterapeutens hjälp blir du medveten om dina drivkrafter och hur de styr dina val. Sakta men säkert ökar din medvetenhet och du får möjlighet att göra nya val som leder till det liv du längtar efter.

Sök samtalsterapeut 

Samtalsterapi är ett långsiktigt arbete

Tillsammans med terapeutens vägledning fördjupar du kunskapen om dig själv, från nuläget, vägen hit och var du är på väg. Livskriser är ofta relaterade till relationer som fungerar mindre bra. Det kan handla om relationen till dig själv (självkänslan) eller till föräldrar, make, maka, partner, barn. Samtalsterapeuten anpassar samtalet med verktyg och metoder som hjälper dig förstå hur relationerna i ditt liv har påverkat och format dig.

Har du hamnat i en kris?

Det finns många orsaker bakom en kris, ofta är det händelser som vi inte kan påverka och som leder till förändringar som är svåra att hantera på egen hand. Sjukdom, ett plötsligt dödsfall, missbruk, skilsmässa, arbetslöshet, förlossningsdepression, djup besvikelse är bara exempel på förändringar som gör att tillvaron inte går att känna igen. Ibland behöver vi hjälp och då kan samtalsterapeuten hjälpa dig hitta en greppbar väg framåt i livet.

Sök samtalsterapeut på NovaNet

Samtalsterapeuter registrerade på NovaNet är utbildade och diplomerade vid HumaNova. Kontaktuppgifter finns på respektive terapeuts egen sida. Många samtalsterapeuter erbjuder ett första terapisamtal via det digitala mötesrummet.

Sök samtalsterapeut (länken öppnas i ett nytt fönster):

Här finner du en presentation av terapeuten/coachen/konsulten.